Başakşehir Merkezi Uyducu

Hızlı İletişim

Başakşehir Merkezi Uyducu

İstanbul Bahçeşehir Uyducu
İstanbul Başakşehir Merkezi Uyducu, İstanbul Başakşehir Uyducu, İstanbul Beylikdüzü Merkezi Uyducu, Beylikdüzü Uyducu, Büyükçekmece Merkezi Uyducu, Büyükçekmece Uyducu, Hadımköy Merkezi Uyducu, Hadımköy Uyducu, Arnavutköy Merkezi Uyducu, Arnavutköy Uyducu, Bahçeşehir Merkezi Uyducu, Bahçeşehir Uyducu

İstanbul Başakşehir Merkezi Uyducu

İstanbul Başakşehir Merkezi Uydu Sistemleri; Multiswitch’ler uydudan alınan sinyalleri hiyerarşik bir yapıda, bağımsız olarak paylaştıran arabirim elemanlarıdır.

Çok sayıda kullanıcının tek bir ortak uydudan yararlanabilmeleri için sıkça kullanılan
yöntemlerden biri olan multiswitch uydu ara frekansı (IF) paylaşımı sunmaktadır.
Multiswitch’e bağlanan kullanıcıların tümü tek kullanıcılı bir sistemdeki kullanıcının
aldığı uydu sinyallerinin hepsini aynen almaktadır. 

Bir multiswitch üzerinde çıkışlar ve girişler bulunmaktadır. Multiswitch’ler giriş ve çıkış
sayıları ile kaskad bağlantıya sahip olup olmamalarına göre adlandırılır Örneğin (9x8)’lık
bir multiswitch’in 9 adet girişi ve 8 adet çıkışı bulunmaktadır. Bu multiswitch 2 adet çanak anten üzerindeki quadro (4’lü) LNB’den gelen 8 girişi, ek olarak 1 adet normal TV anteninden veya anolog yayından gelen bilgiyi (UHF, VHF) alarak, çıkışından 8 adet kullanıcının bağımsız olarak kullanmasını sağlar.

Merkezi Uydu Sistemi

Multiswitch’ler LNB’ler aracılığı ile uydu antenlerinden alınan sinyalleri uydu ara
frekansı (IF) paylaşımı esasına göre paylaştırarak kullanıcıların bağımsız olarak
kullanmalarını sağlar. Şekil: 1.1’de (9x16)’lık bir multiswitch görülmektedir. Multiswitch’in
üst kısmında 9 adet giriş bulunmaktadır. Bu 9 bağlantı noktasından sağdan-sola ilk 8 adedi 2 adet çanak antene bağlı 2 adet 4’er çıkışlı quadro LNB’lerin çıkışlarının bağlanması için, diğer bağlantı noktası ise harici bir TV (UHF, VHF) anteni ve anolog veri bağlantısı içindir.

Diğer uçlar ise 16 adet kullanıcı (veya receiver) çıkış bağlantı noktalarıdır. Multiswitch
(9x16)’lık bir multiswitch’in daha önce değinildiği gibi 9 adet girişi ve 16 adet çıkışı
bulunmaktadır.
Standart multiswitch’lerin yetersiz kaldığı yerlerde çıkış kullanıcı sayısını
artırmak için kaskad özellikli multiswitch’ler kullanılmaktadır. (17x8) multiswitch, 4 uydu
anteninin 8 uydu alıcısı tarafından ortak kullanması içindir.

Örneğin bir multiswitch üzerinde 98XXX gibi bir model numarası yazıyorsa bunun
anlamı kısaca şu şekilde açıklanabilir. 9 demek 2 çanak (4’lü) Quadro LNB kullanacak, her 4
giriş bir çanak içindir ve 1 yerel anten girişi demektir. Devamındaki 8 sayısı bağlantı
yapabilecek abone sayısını belirtir. 912XXX gibi bir numara olduğunu varsayarsak 9 (2
çanak + 1yerel anten) 12 ise abone sayısını gösterir abone sayısı 4-8-12-16-20-24-32 olan
multiswitch’ler piyasada mevcuttur.